Jakie są rodzaje wiz do USA?

komentarzy: 0
Jakie są rodzaje wiz do USA?
Fot. pixabay

Wizy do USA dzielą się na dwa rodzaje – wizy imigracyjne i wizy nieemigracyjne. Czym one się różnią i o jakie kategorie wizy możemy się ubiegać? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w tym artykule.

Rodzaje wiz

Obywatele obcego kraju zamierzający wjechać do Stanów Zjednoczonych powinien najpierw ubiegać się o wizę – nieimigracyjną na pobyt czasowy lub imigracyjną na pobyt stały.

Obywatele krajów objętych programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) mogą podróżować do USA bez wizy ale muszą przed podróżą uzyskać autoryzację za pomocą Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA).

Należy również pamiętać, że wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Świadczy o tym, że według pracownika konsularnego spełnia wymagania do ubiegania się o wjazd do USA. W skrócie mówiąc otrzymujemy pozwolenie na przelot do USA a tam następnie pracownik na granicy decyduje czy możemy wejść do kraju (przydziela właściwą wizę).

Wiza imigracyjna

Wiza imigracyjna przeznaczona jest dla osób chcących przeprowadzić się do USA.

Rodzaje wiz imigracyjnych:

Rodzaj wizy Kategoria wizy
Petycja dla osoby ubiegającej się o wizę imigracyjną. I-130
Wiza dla Powracającego Stałego Rezydenta. SB-1
Wiza narzeczeńska K-1 to rodzaj wizy nieimigracyjnej dla narzeczonej/ego obywatela USA. Wiza K-1 pozwala narzeczonej/emu na wjazd do USA i zawarcie związku małżeńskiego z osobą, która złożyła petycję, w ciągu 90 dni od chwili wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. K1/K2, K3/K4

Wiza nieemigracyjna

Wizy nieemigracyjne są przeznacz przede wszystkim dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych, osób podróżujących służbowo, studentów lub wykwalifikowanych pracowników, którzy mają zamiar przebywać w USA czasowo. Osoby ubiegające się o wizę muszą wykazać pracownikowi konsularnemu, że łączy ich silne więzi z krajem ojczystym i że zamierzają wrócić po czasowym pobycie w Stanach Zjednoczonych.

Kategorie wiz nieemigracyjnych:

Rodzaje wizy Kategoria wizy
Członkowie załogi (samolotu lub statku na terenie USA) D
Dyplomaci i przedstawiciele rządu A
Inwestorzy E-2
Kadra wykwalifikowana krajów NAFTA: Meksyk, Kanada TN/TD
Lekarze J-1/H-1B
Małżonkowie i dzieci studentów – małżonkowie i dzieci posiadacza wizy F-1 F-2
Małżonkowie i dzieci studentów – małżonkowie i dzieci posiadacza wizy M-1 M-2
Narzeczeni K-1
Odnowienie wizy do USA – A, G oraz NATO A1-2, G1-4, NATO1-6
Ofiary handlu ludźmi T-1
Osoby amatorsko i zawodowo uprawiające sport (biorący udział w zawodach przewidujących nagrody pieniężne) B-1
Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu O-1
Osoby objęte programem wymiany – au pairs J-1
Osoby objęte programem wymiany – dzieci (poniżej 21 roku życia) lub małżonkowie posiadacza wizy J-1 J-2
Osoby objęte programem wymiany – międzynarodowa wymiana kulturowa J, Q
Osoby objęte programem wymiany – profesorowie, wykładowcy, nauczyciele J-1
Osoby podróżujące w celach turystycznych, urlopowych i rekreacyjnych B-2
Osoby przejeżdżające tranzytem przez USA C
Osoby wyjeżdżające na leczenie B-2
Osoby wyjeżdżające służbowo B-1
Pomoc domowa lub opiekunki do dzieci (muszą towarzyszyć zagranicznemu pracodawcy) B-1
Pielęgniarki podróżujące na tereny z niedoborem kadry medycznej H-1C
Pracownicy instytucji religijnych R
Pracownicy oddelegowani do oddziału firmy L
Pracownicy organizacji międzynarodowych i NATO G1-G5, NATO
Pracownicy tymczasowi - sezonowi poza rolnictwem H-2B
Pracownicy tymczasowi – sezonowi zatrudnieni w rolnictwie H-2A
Przedsiębiorcy E-1
Przedstawiciele mediów informacyjnych (dziennikarze) I
Specjaliści w dziedzinach wymagających wiedzy specjalistycznej H-1B
Sportowcy, artyści, wykonawcy estradowi P
Studenci akademiccy i uczestnicy kursów językowych F-1
Studenci – uczestnicy praktyk zawodowych M-1
Praktyki H-3
Uczestnicy programów wymiany J
Wykwalifikowani pracownicy w ramach Umowy o Wolnym Handlu: Chile H-1B-1
Wykwalifikowani pracownicy w ramach Umowy o Wolnym Handlu: Singapur H-1B-1
Wykwalifikowani pracownicy z Australii E-3
Zagraniczny personel wojskowy stacjonujący w USA A-2, NATO1-6

Artykuł opracowany na podstawie informacji zawartych na stronie ambasady USA.

Poradniki

Jak zabezpieczyć swoje konta internetowe podczas podróży i nie musieć pamiętać wszystkich haseł a jednocześnie mieć dostęp do całej tej bazy niemal z każdego zakątka świata?
Poradniki Technologia

Jak zabezpieczyć swoje konta...

TOP 10 rzeczy do zobaczenia będąc w Pekinie
Poradniki

TOP 10 rzeczy do zobaczenia będąc w...

Jak mieć 8 tygodni urlopu w 2019 roku?
Poradniki

Jak mieć 8 tygodni urlopu w 2019 roku?

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, bądź pierwszy i rozpocznij dyskusję.

dodaj komentarz